ข่าวประชาสัมพันธ์

April 11, 2018

กอปศ. ผ่านร่าง พรบ.การปฐมวัยแห่งชาติ เตรียมเข้า ครม.

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 15/2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ได้มีวาระการประชุมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ และคำชี้แจงประกอบร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งคาดว่าจะนำร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. …. เข้า ครม. ให้ทันปลายเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ กอปศ. ยังได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ประจำปี 2561 อีกด้วย