ข่าวประชาสัมพันธ์

December 8, 2017

กอปศ. ชี้! สื่อมวลชนเป็นตัวกลางถ่ายทอดการศึกษาสู่ประชาชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการฝ่ายผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา กล่าวโดยสรุปว่า สื่อมวลชนนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงแล้ว ยังมีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จึงอยากให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญที่สื่อมวลชนต้องพลิกบทบาทในการช่วยสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ 4.0 และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ จึงขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสถานีสื่อสารสาธาณะ ช่วยคิดแนวทางเผยแพร่เนื้อหาการปฏิรูปการศึกษาให้เข้าใจง่ายและน่าติดตามทางสื่อโทรทัศน์