ปฏิทินกิจกรรม

2 ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วันที่
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา
09.00 น. - 13.30 น.
สถานที่
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร