October 9, 2017

การประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ณ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 กันยายน 2560