August 22, 2018

รายการ “กาแฟดำ ค่ำนี้” วิกฤตศึกษาไทย

รายการ “กาแฟดำ ค่ำนี้” : วิกฤตศึกษาไทย ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ให้สัมภาษณ์โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา