October 9, 2017

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนบนยอดดอย

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนบนยอดดอย ออกอากาศทางช่อง 10 และ ช่อง NBT 2HD วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ให้สัมภาษณ์โดย ครูเรียม สิงห์ทร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและอนุกรรมการเด็กเล็ก