November 20, 2017

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น สื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น สื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง 10 และ ช่อง NBT 2HD
ให้สัมภาษณ์โดย ดร.ภัทรียา สุมะโน กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม