February 23, 2018

รายการ “คนหลังข่าว” ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

รายการ “คนหลังข่าว” ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ออกอากาศทางช่อง 16 TNN24 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สัมภาษณ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา