ข่าวประชาสัมพันธ์

January 28, 2019

กอปศ.สัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานการศึกษาตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดย นางภัทรียา สุมะโน ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการศึกษาตลอดชีวิต โดยเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับ EEC การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการขายของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน