ข่าวประชาสัมพันธ์

February 4, 2019

กอปศ. หารือแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เตรียมจัดทำ Commission Report


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” และพิจารณาการจัดทำ “Commission Report”