ข่าวประชาสัมพันธ์

April 29, 2019

ความร่วมมือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการฯ ได้จัดการประชุม เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ผู้นำชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม