ข่าวประชาสัมพันธ์

May 13, 2019

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสู่ บูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนปฏิรูประเทศด้านการศึกษาสู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการประชุม ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี