ข่าวประชาสัมพันธ์

May 20, 2019

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสู่ บูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคใต้


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคใต้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ) ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช