ข่าวประชาสัมพันธ์

June 1, 2019

กอปศ. ประชุมนัดสุดท้าย ครั้งที่ 19/2562

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ประชุมนัดสุดท้าย ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ Commission Report และการส่งมอบผลงานสื่อออนไลน์ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา